دانلود فایل


مقاله ای در خصوص بازاریابی در ایران - دانلود فایلدانلود فایل مقاله ای در خصوص بازاریابی در ایران موضوع: مقاله ای

دانلود فایل مقاله ای در خصوص بازاریابی در ایران موضوع: مقاله ای در خصوص بازاریابی در ایرانمقدمهكشور ايران با تنوع وسيع آب و هوايي در پاره اي از مناطق آن در زمينه توليد برخي از محصولات كشاورزي نظير پسته ، خرما، كشمش ، بادام ، گردو، زعفران و زيره و زرشك از مزيت نسبي قابل توجهي برخوردار است ، لذا جهت اتخاذ سياست هاي مطلوب در زمينه بهبود نظام بازاريابي و بازاررساني و توسعه صادرات آنها نياز به مطالعات اقتصادي به صورت علمي حائز اهميت مي باشد (تركماني، 1378) .ايران به عنوان بزرگترين توليد كننده زيره و زرشك دنيا هنوز در بازار جهاني جايگاه مشخص و روشني ندارد و مجبور است به دلايلي از جمله تبليغات منفي رقبا محصول خود را به كمتر از نصف قيمت جهاني به فروش رساند لذا در اين مطالعه وضعيت بازاريابي و بازاررساني اين محصولات به صورت مطالعه اي موردي در مناطق عمده كشت استان خراسان مورد بررسي قرار گرفته است .از جمله اهداف اين مطالعه: بررسي و شناخت عمليات بازاررساني زيره و زرشك ، تعيين مسير، حاشيه ، سود، كارايي و ضريب هزينه بازاريابي زيره و زرشك، برآورد هزينه خدمات بازاريابي و بررسي عوامل موثر بر حاشيه بازاريابي زيره و زرشك و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود وضعيت بازاريابي زيره و زرشك مي باشد. با توجه به فقدان انتشار مطالعات اقتصادي جامع در زمينه هاي فوق ، در مورد زيره سبز و زرشك ايران ضرورت و اهميت اين تحقيق را نيز ايجاب مي نمايد. در اين تحقيق جامعه آماري مورد مطالعه زيره كاران و زرشك كاران استان خراسان مي باشد. براي انجام تحقيق شهرستان هاي سبزوار، اسفراين، تربت حيدريه قائنات و بيرجند انتخاب و جمعا 100 پرسشنامه توليد كننده زيره و زرشك، 25 پرسشنامه عمده فروش و 50 پرسشنامه خرده فروش تكميل گرديده است. انتخاب كشاورزان با روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي صورت گرفت. جمع آوري اطلاعات و تكميل پرسشنامه ها به صورت مقطعي در سال زراعي 1380 انجام گرفت. به منظور تجزيه و تحليل داده ها و برآورد مدل هاي مورد استفاده از بسته نرم افزاري Eviews استفاده شده است. برخي از مطالعات و تحقيقاتي كه در زمينه بازاريابي و بازاررساني محصولات كشاورزي در داخل و خارج از كشور انجام شده ، در زير عنوان گرديده است:Charles and Gray (1993) براي بررسي عوامل مؤثر بر حاشيه بازاريابي ، 4 مدل حاشيه بازاريابي استفاده كردند. اين دو بر اين باورند كه حاشيه بازاريابي به قيمت خرده فروشي ، قيمت سرمزرعه و هزينه نهاده هاي بازاريابي بستگي دارد. Rajagopal (1992) در تحقيقي در ناحيه باستار هندوستان ، كارايي اقتصادي بازاريابي ذرت را بررسي كرد. نتيجه اين تحقيق نشان داد كه در اغلب بازارها، ضريب همبستگي بين ميزان توليد و مازاد قابل فروش معني دار است، اما رابطه بين حاشيه سود و حجم فروش معكوس مي باشد به طوريكه افزايش حاشيه سود در مكانهايي وجود دارد كه مازاد قابل فروش كمتري وارد بازار گردد. محقق در پايان ، جهت بهبود سيستم بازاريابي ، پيشنهاد مي كند كه در ناحيه مورد بررسي ، بايد مسير بازاررساني اين محصول تغيير كند. شيروانيان و نجفي (1378)، به بررسي بازاريابي گوجه فرنگي در استان فارس پرداختند همچنين در اين مطالعه عرضه و تقاضا، عملكردها، سازمان بازاريابي ، انواع بازارها و قيمت فروش اين محصول در سطوح مختلف بازاريابي مورد بررسي قرار گرفت . نتايج نشان داد كه در زمينه عملكرد بازاريابي و قيمت ها مشكلات عمده اي وجود دارد از طرفي به علت اينكه دولت در ارائه اطلاعات بازاريابي اقدامات لازم را انجام نمي دهد گروه بارباركن ها وارد بازار شده اند. اين گروه به علت آگاهي از وضعيت بازارهاي موجود و قيمت ها به صورت مقطعي وارد نظام بازاريابي شده و بازار را در تسلط خود در آورده اند. دولت به جاي اينكه به نظارت و مراقبت بازار بپردازد، اقدام به دخالت در امور بازار نموده كه اين امر پيامدهاي نامطلوبي را به همراه داشته است . لذا در پايان پس از بررسي ويژگي هاي توليد، سازمان بازاريابي ، انواع بازارها و قيمت محصول در سطوح مختلف بازاريابي ، نتيجه گرفتند كه دخالت مستقيم دولت در فرآيند بازاريابي مطلوب نبوده و نظارت دولت را سفارش مي نمايند. سالم (1379)، در پژوهشي مسائل بازاررساني انار در استان يزد را مورد بررسي قرار داد. در اين پژوهش 8 مسير مهم بازاريابي شناسايي گشت كه 4 مسير آن منجر به صادرات و باقي مانده به مصرف كننده داخلي ختم مي شود. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد در مسيري كه توليد كننده به طور مستقيم محصول خود را در اختيار خرده فروش قرار مي دهد، كمترين حاشيه و در مسيري كه توليد كننده محصول خود را در اختيار عمده فروش قرار داده و عمده فروش محصول را به ميدان تره بار و ديگر نقاط مي برد بيشترين حاشيه بازار وجود دارد. همچنين در مسيري كه توليد كننده محصول خود را به خرده فروش داده او نيز صادر مي نمايد، بيشترين سهم توليدكننده و در مسيري كه محصول از طريق توليدكننده صادر مي شود كمترين سهم توليد كننده مشاهده مي گردد.دانشور و مظهري (1379)، در تحقيقي تحت عنوان نگرش اقتصادي - اجتماعي بر جايگاه محصولات كشاورزي راهبردي ويژه خراسان نقشي را كه توليد زرشك در ايجاد درآمد، اشتغال زايي و كمك به توسعه اقتصادي - اجتماعي منطقه داشته ، بررسي نمودند. نتايج نشان داد كه توليد زرشك باعث افزايش بهره وري نيروي كار، كاهش نرخ بيكاري پنهان در بخش كشاورزي و... مي گردد لذا توجه بيش از پيش به توليد كشاورزي زرشك و افزايش سطح زير كشت آن در استان و سرمايه گذاري در راستاي صنايع وابسته به آن ، روند توسعه اقتصادي - اجتماعي مناطق محروم جنوب استان خراسان را بهبود خواهد بخشيد. در ضمن اين مطالعه ارزش افزوده حاصل از زرشك خشك در كل منطقه بيرجند و قاين را 6/5 ميليارد ريال و ارزش افزوده زرشك تبديل شده به افشره در كل منطقه بيرجند و قائن را 22 ميليارد ريال ذكر نموده است. با فرمت ورد تعداد صفحات: 42

بازاریابی در ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود فایل اتوکد نقشه های معماری ساختمان خدماتی 60 واحدی

پروژه کتاب خانه (( فایل های cad و مطالعات پروژه کتاب خانه))

دانلود فریم و بک گراند لایه باز پاییز

فایل فلش فارسی تبلت Huawei MediaPad T1 (701U) با بیلد نامبر B003 و اندروید 4.4.2

طراحی آموزشی چهارم ابتدایی درس کودکی برآب

پاورپوینت ترميم و تعويض دريچه هاي قلبي

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی نهم (زیست بوم ها در خطرند)

میکرو ارگانیسم ها

بک دراپ نوزاد سورتمه -کد 555

تحقیق در مورد الكترونيك عمومي